Gesamtes Alphabet A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Wortsuche   Liste
terzrtr.

t‰rts (E), t¼rts (S); f. t̀‰rts½ (E)
m., 'der Dritte'; als fem. auch 'Dorfteil, Dorfdrittel'.

Lat. T̄ERTIUS 'der Dritte' (REW 8679; RN 2, 341), rtr. terz (E), tierz (S), m. 'der Dritte'; terza f. (E) 'Dorfteil (mit gemeinsamem Brunnen)'.


Dieses Wort kommt in folgenden Namen vor: 

 Abgeleitet